“KEEEN” ส่งมอบผลิตภัณฑ์กว่า 10 ล.เพื่อสุขอนามัยผู้โดยสาร BTS - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 25, 2020

“KEEEN” ส่งมอบผลิตภัณฑ์กว่า 10 ล.เพื่อสุขอนามัยผู้โดยสาร BTSเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “คีนน์-BTS ใส่ใจสุขอนามัยผู้โดยสารรถไฟฟ้า” พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ “KEEEN Germ Killer Bio Disinfectant” (คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์) และผลิตภัณฑ์ใหม่ “Dr.KEEEN Hygienic Hand Foam” (ดร.คีนน์ ไฮจินิค แฮนด์โฟม) ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือแบบพกพา มูลค่า 10,606,800 บาท เพื่้อช่วยดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ณ ห้องลาดพร้าว สวีท ชั้น M โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” เกิดขึ้นมาจากแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมทุนงานวิจัยชื่อผลงาน “จุลินทรีย์ขจัดคราบน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์” เมื่อปี 2551 ทำให้คิดค้นสารประกอบที่มีชื่อว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์” หลังจากนั้นจึงนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และอื่น ๆ อีกมากมาย 
โดยผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจซึ่งที่ได้มาจากแนวคิดของการต่อยอดจากการทำงานวิจัยร่วม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสุกร ซึ่งเป็นไวรัสที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสโคโร่น่า สายพันธ์ใหม่ โดยเลือกเชื้อไวรัสโคโรน่าสุกร เป็นตัวแทนสำหรับการทำทดสอบกับทางห้องปฏิบัติการ จากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลทดสอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าจากสุกรได้ 99% 

  ดร.วสันต์ กล่าวด้วยว่า จากผลงานดังกล่าว บริษัทฯ จะต่อยอดนวัตกรรมต่อไปด้วยการศึกษาสูตรสารประกอบเพิ่มเติมที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อไวรัส หรือมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ LifeScience ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมาต่อยอดธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและต่อยอดในองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฐิตารัตน์ ธนะรัตน์สมบัติ (ตู่) 096-692-2956


ไบโอเทค

1. จุดเริ่มต้นที่ทางไบโอเทคได้ร่วมวิจัยและศึกษา จนทางคีนน์สามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ ได้นั้น มีความเป็นมาอย่างไร

⁃ เริ่มต้นจากโครงการร่วมทุนงานวิจัยร่วมกัน ระหว่างคีนน์ กับศูนย์ไบโอเทค ชื่อผลงาน “จุลินทรีย์ขจัดคราบน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์” เมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา (ประมาณปี 2008) ทำให้คิดค้นสารประกอบที่มีชื่อว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์” หลังจากนั้นเกิดการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ นำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์, และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และอื่น ๆ อีกมากมาย

2. ทิศทางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากการต่อยอดผลงานการวิจัยและศึกษาในมุมมองของไบโอเทค และทิศทางดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อคนไทย

- ผลงานวิจัย และการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ เราสามารถนำมาศึกษาสูตรสารประกอบเพิ่มเติมที่มีผลต่อเชื้อไวรัส หรือมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

แนวคำถามสัมภาษณ์นะคะ

คีนน์


1. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์

- ใช้เวลาในการศึกษา วิจัย และพัฒนาต่อยอดอยู่กว่า 6 - 12 เดือน ในการปรับสูตรให้เหมาะสม และทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สายพันธุ์ต่าง ๆ

2. จุดเด่นและประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์

- เป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว เนื่องจากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค เกิดจากการสร้างประจุลบของออกซิเจน เข้าทำลายผนังเซลล์เชื้อโรค ทำปฏิกิริยาย่อยสลายไขมัน สารคัดหลั่ง ไปในเวลาเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคสูงขึ้น และในขณะเดียวกัน ไม่ทิ้งสารตกค้าง ปฏิกิริยาทั้งหมดถูกย่อยสลายไป

3. รายละเอียดด้านประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส ที่ได้รับการยืนยันด้วยผลการทดสอบที่อ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบการฆ่าเชื้อ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- จากรายงานผลทดสอบฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ทางบริษัทมีนั้น เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโคโร่น่าจากสุกรซึ่งเป็นไวรัสที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสโคโร่น่า สายพันธ์ใหม่ โดยทางบริษัทก็ยังไม่มีผลทดสอบกับเชื้อสายพันธ์ใหม่ ดังกล่าว มีเพียงผลทดสอบกับทางห้องปฏิบัติการ จากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลทดสอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าจากสุกรได้ 99%

4. วิธีการใช้ที่เหมาะสมและความถี่ที่เหมาะสมในการใช้งานผลิตภัณฑ์คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- ทางบริษัทมีผลการทดสอบระดับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์นี้ ทั้ง 3 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย โดยใช้ระดับที่เข้มข้นโดยไม่เจือจาง, ผสมน้ำในอัตราส่วนที่ 1:5 และอัตราส่วนที่ 1: 10 โดยพบว่าผลทดสอบทั้ง 3 ระดับ ยังคงประสิทธิภาพช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าจากสุกรได้ 99% ซึ่งการเลือกระดับหรือวิธีที่เหมาะสม ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง ณ จุดสัมผัสนั้นๆเป็นหลัก

5. แนวทางการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์

- สามารถนำมาต่อยอด ในการประยุกต์ใช้ตามบริเวณจุดเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น พรมเช็ดเท้า, หุ่นยนต์ควบคุมการฆ่าเชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถนำมาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างอื่นอีก เช่น ขจัดกลิ่น, ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages