มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 24, 2020

มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6


 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณคัมภีร์ เชิงวานิช  หัวหน้าฝ่ายขายด้านปฏิบัติการและสื่อสาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ (ที่ 1 จากซ้าย) คุณศันสนีย์ วนเมธิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณนิภาพร บัค หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (ที่ 6 จากซ้าย) รับมอบโล่รางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี (ที่ 4 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

กรุงเทพฯ, 23 พฤศจิกายน 2563 – บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ประจำปี พ.ศ.2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 พร้อมรับรางวัลในระดับทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสานต่อนโยบายขององค์กรในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนในสังคม โดยเริ่มจากการสร้างพื้นฐานโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน ผ่าน 3 แนวคิดหลักของโครงการ ได้แก่ การเข้าถึงอาหารสดสะอาด การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ  จากความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ในประเทศไทย จึงได้มีการขยายผลให้เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่ดำเนินการใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในประเทศไทย โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ได้มอบทุนเพื่อการดำเนินโครงการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 26 ทุน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 14 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,525 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รวมพลังผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาโดยใช้เวลารวมกว่า 10,000 ชั่วโมงในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน มอบความรู้ สร้างความสุข และสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการ


ในปี พ.ศ. 2563 มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้มอบเงินทุนสนับสนุนและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษารวมมูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรุงเทพฯ โดยมอบเงินทุนสนับสนุนให้โรงเรียนละ 100,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการศึกษาทางออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวนทั้งหมด 40 เครื่อง โดยมอบให้โรงเรียนละ 10 เครื่อง


นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยยึดหลักการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและดำเนินงานตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมวันแบ่งปันความสุข (Joy Sharing Day) ที่พาพนักงานไปลงพื้นที่ เป็นการจัดกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน อีกทั้งยังได้ปรับเนื้อหาและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการผ่านสื่อวิดีทัศน์แอนิเมชั่น M Hero เป็นกิจกรรมหลัก ผสมผสานการสอนทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ขั้นตอนการล้างมือ เป็นต้น


มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น หรือ AMCHAM CSR Excellence Recognition Award จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับรางวัล ในระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน นอกจากนี้ มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 อีกด้วย


เกี่ยวกับมอนเดลีซ  ประเทศไทย

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย คุ้กกี้ลู แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีสฟิลาเดลเฟีย  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages