“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักป่า - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 16, 2020

“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักป่า


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์นโนบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานยุทธศาสตร์ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ร่วมทำพิธีเปิดงาน “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และพิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า อาทิ ต้นประดู่ ต้นไม้แดง ต้นพยูง และต้นตะเคียน เพื่อให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๔ ภาค คือวิทยาลัยเกษตรฯ สังกัดภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรฯ สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรฯ สังกัดภาคกลาง และวิทยาลัยเกษตรฯ สังกัดภาคใต้ วิทยาลัยละ ๑,๐๐๐ กล้า โดยมีนโยบายว่าถ้าวิทยาลัยเกษตรมีพื้นที่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ อย่างน้อยก็จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม ๕๐ ไร่ ถ้ามีพื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ก็อยากให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า ๑๐๐ ไร่เป็นอย่างต่ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของคุณหญิงกัลยา เรื่อง “ดิน น้ำ ป่า” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย และสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน โดยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรเพื่อการพึ่งพากันเองบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages