“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 9 กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ แห่ร่วมงานคึกคัก - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, April 28, 2024

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 9 กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ แห่ร่วมงานคึกคัก


ปิดฉากไปพร้อมกับความประทับใจกับงานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 จัดเต็มกับกิจกรรมมงคล 10 ประการ รับปีใหม่ไทย “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” กับมหาสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ โดยในปี 2567 สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ช่วงจัดงานกว่า 3 ล้านบาท พร้อมร่วมภาคภูมิใจกับ “สงกรานต์ไทย” ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ใน 6 จังหวัดหลักของประเทศไทย กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ลำพูน, อุดรธานี, ขอนแก่น และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนที่ผ่านมา ด้วยการผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกมิติจากหลายภาคส่วน โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน และชุมชนแต่ละท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณีอันดีงามของไทย ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์พื้นถิ่น


โดยการจัดงานเน้นการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การร่วมกันทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมเก็บกลับ- รีไซเคิล และ SX REPARTMENTSTORE ด้านสังคม (Social) ที่เป็นสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลักเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน กิจกรรม Bike Walk Talk Boat และ ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ยึดหลัก บวร ยกกำลังสอง พัฒนาทักษะบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น ‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม ท้ายนี้ ความสำเร็จของการจัด งาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย” ล้วนเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนการจัดงานในทุกมิติ สู่การเป็นต้นแบบของแพลตฟอร์มความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมถึงเยาวชน และพวกเราทุกคนในที่นี้ที่จะมาร่วมกัน บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” จัดขึ้น 4 ภาค 6 จังหวัดของประเทศไทย ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความสนุกดีงาม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 11 ท่าน้ำวิถีไทย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์,
 ท่ามหาราช,ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, ท่าศาลเจ้ากวนอู และความ
พิเศษของปีนี้คือการขยายพื้นที่จัดงานที่ “คลองโอ่งอ่าง” อีกหนึ่ง
 Landmark การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมี ท่ายอดพิมาน เป็นจุด
เชื่อมต่อการเดินทางรถ ราง เรือ รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ และ
 จ.ลำพูน ภาคใต้ จัดที่ จ.ภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น

นับเป็นอีกหนึ่งงานดีๆ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages