ททท. ผุดแนวคิดสร้างสื่อนวัตกรรม หนุนความยั่งยืน ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ผ่านสุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “Learning Innovation Contest” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, July 5, 2021

ททท. ผุดแนวคิดสร้างสื่อนวัตกรรม หนุนความยั่งยืน ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ผ่านสุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “Learning Innovation Contest”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เชิญชวนร่วมระดมความคิดต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ ประกอบการเรียนรู้ “หลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” (Responsible Tourism Marketing Program) มุ่งเผยแพร่เป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้กรอบแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy


นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เผยว่า ททท. เล็งเห็นความสำคัญของกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่มุ่งเน้นรูปแบบกิจกรรมลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยที่ผ่านมา ททท. เดินหน้าสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในภารกิจสำคัญคือการจัดทำหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) ในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเผยแพร่ในปี

2564 – 2565 ซึ่งจากการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบในยุคปัจจุบัน นำไปสู่การค้นหานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สร้างความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้จริง จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “Learning Innovation Contest” ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยว”

ซึ่งคำว่า “นวัตกรรม” ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เทคโนโลยี แต่รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพ “นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้” จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ ทำให้เกิดการค้นหาสื่อแบบเปิดกว้างที่ทุกคนสามารถส่งแนวคิดเข้าชิงรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” จาก ททท. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครในรูปแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยโครงการ

เปิดกว้างแก่ผู้สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา เยาวชน บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไป ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ททท. และได้พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สู่การใช้งานจริงอีกด้วย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านhttp://contest.tatacademy.com สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page : TAT Academy และ Line : @tatacademy

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages