ไอคอนคราฟต์ ชวนสนับสนุนผลงานชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ช้อปงานคราฟต์ผ้าทอและเครื่องประดับจาก 8 ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านบริการ Ultimate Chat&Shop ที่นี่เดียวเท่านั้น - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, July 17, 2021

ไอคอนคราฟต์ ชวนสนับสนุนผลงานชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย ช้อปงานคราฟต์ผ้าทอและเครื่องประดับจาก 8 ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านบริการ Ultimate Chat&Shop ที่นี่เดียวเท่านั้น


“ไอคอนคราฟต์” พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย กระทรวงพาณิชย์ คัดสรรไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มผ้าทอและเครื่องประดับ 8 หมู่บ้านทำมาค้าขาย จากทั้งหมด 25 หมู่บ้านทั่วไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งตรงจากทั่วประเทศมาให้คุณได้สัมผัสและเป็นเจ้าของงานคราฟต์คุณภาพที่ ICONCRAFT ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น


เริ่มด้วยชุมชนแรก “ชุมชนผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย” เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนลงหุ้นกัน และซื้อวัสดุมาทอผ้าเอง จนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามท้องตลาด จนกลายเป็นกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือยที่มีกลุ่มสมาชิกใหญ่ขึ้น ไฮไลท์เด่น คือเป็นงานทำมือแบบดั้งเดิม ใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น ตั้งแต่ปลูกฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย นำไปทอ และย้อมด้วยครามที่ปลูกขึ้นเองในหมู่บ้าน ผ้าที่ได้จึงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวคือ มีความนุ่ม เย็น เบา พลิ้ว สวมใส่สบาย มีกลิ่นหอม ขึ้นเงา และไม่หด ปัจจุบันมีสินค้าตั้งแต่ผ้าทอผืน เสื้อผ้าดีไซน์แฟชั่นที่ผลิตจากผ้าทอผืนในชุมชน ผ้าพันคอ ไปจนถึงผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ถัดมาเป็น “ชุมชนตรอกแค” ชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดผ้ายกเมืองนครจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เริ่มต้นและเรียนรู้การทอผ้าจากการเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นการสืบทอดผ้ายกเมืองนครจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ไฮไลท์อยู่ที่ “ผ้ายกเมืองนคร” ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงาม จุดเด่นอยู่ที่ ผ้าจะยกนูนขึ้นเป็นลวดลายชัดเจนและมีความละเอียดประณีต ส่วนลายผ้าที่นิยมนำมาทอผ้ายกเมืองนครมากที่สุด คือ ลายจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ โดยเฉพาะลายดอกพิกุล ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายเกร็ดพิมเสน

ชุมชนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติในทุกขั้นตอนและปลอดสารเคมี อันมีลวดลายผืนผ้าและวิธีการทอเป็นเอกลักษณ์เด่น คือ “ชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อสีธรรมชาติหนองบัวแดง” ซึ่งมีไฮไลท์คือลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ คือ “ลายไข่มดแดง” นับเป็นจุดขายของกลุ่ม และยังมีลวดลายอื่นๆ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าเมตร ที่มีทั้งผ้าฝ้ายกับผ้าไหม ไปจนถึงเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ร่วมสมัยที่ผลิตจากผลัตภัณฑ์ผ้าทอในชุมชน สามารถสวมใส่สบายได้ในทุกวัน และยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและของที่ระลึกอื่น ๆ ออกวางจำหน่าย

อีกชุมชนที่รักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ “กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่” มีเอกลักษณโดดเด่นที่เป็น ไฮไลท์ คือ ผ้าลายหางกระรอก เป็นผ้าไหมโบราณของไทย ที่มีลวดลายการทอที่ประณีตอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีผ้าไหมมัดหมี่ที่ย้อมสีจากสีธรรมชาติ มีสีพื้นและลวดลายของผ้าที่สวยงามจนเป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั่วไป

สำหรับชุมชนขึ้นชื่อว่ามีฝีมือเป็นเลิศด้านการทอผ้าไหม “กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย” ที่สืบทอดภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคน ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากต้นไม้ประจำท้องถิ่น ไฮไลท์เด่น คือ “ลายสร้อยดอกหมาก” ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัด และ “ลายปูแป้งห้วยทราย” ที่เป็นลายประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นมา มีความงดงามจนชาวต่างชาติยังต้องชื่นชมยกนิ้วให้ ด้วยวัสดุที่ใช้ทอผ้าผลิตจากเส้นไหมมีความเหนียวนุ่ม เงางาม ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากต้นไม้ประจำท้องถิ่น สร้างสรรค์ออกมาเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าพันคอ ไปจนถึงกระเป๋าผ้าหลากลวดลายสีสันสดใส

“ชุมชนผ้าทอหล่ายแก้ว” อีกหนึ่งชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาจากสีย้อมธรรมชาติในหมู่บ้าน ผสมผสานกับวิทยาการความรู้สมัยใหม่จนกลายมาเป็นชุมชนผ้าทอหล่ายแก้วในทุกวันนี้ ปัจจุบันสินค้าชุมชนผ้าทอหล่ายแก้ว มีตั้งแต่ผ้าผืนทอ ไปจนถึงเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ร่วมสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าและสินค้าของที่ระลึกอีกมากมายวางจำหน่ายสู่ท้องตลาด

อีกชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องการหมักโคลน “ชุมชนบ้านนาต้นจั่น” หมู่บ้านที่ดำเนินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับการยอมรับจากชาวไทยและต่างชาติ มีผลิตภัณฑ์เด่นคือ “ผ้าหมักโคลน” ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้านในชุมชน ที่ผสมผสานความมหัศจรรย์ระหว่างดินกับผ้า ซึ่งมีจุดเริ่มต้นภูมิปัญญานี้มาจากในสมัยก่อนที่ชาวบ้านออกไปทำนา เสื้อผ้าส่วนล่างที่ใส่ไปมักจะเปื้อนโคลนทุกครั้ง เมื่อกลับมาทำความสะอาดค้นพบว่าผ้าส่วนล่างที่เปื้อนโคลนนั้นมีความนิ่มมากกว่าส่วนที่ไม่ได้เปื้อนโคลน จึงได้ต่อยอดกรรมวิธีการทำผ้าหมักโคลนจนกลายเป็นภูมิปัญญาอันน่าอัศจรรย์ส่งต่อมาถึงปัจจุบัน กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนที่หลากหลาย

ชุมชนสุดท้าย “ชุมชนกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งเป็นมรดกของชุมชนวัวลาย แลร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์สืบทอดองค์ความรู้การทำเครื่องเงินแบบล้านนาให้คงอยู่ต่อไป เครื่องเงินจากกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงินที่แสนวิจิตรตระการตา ต้องอาศัยฝีมือช่างเงินที่มีความประณีตและความละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีตั้งแต่งานตีดุนตามสั่ง ตลอดจนเครื่องประดับแต่งกาย กระเป๋า ของใช้อย่าง ขันเงิน พาน ไปจนถึงของที่ระลึก

ร่วมอุดหนุนชุมชนกลุ่มผ้าทอและเครื่องประดับภูมิปัญญาของไทย จาก 8 หมู่บ้านทำมาค้าขายได้ตลอดทั้งเดือนนี้ ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม หรือเลือกช้อปออนไลน์ได้ที่ ICONSIAM Ultimate Chat & Shop เพียงแอดไลน์ พิมพ์ @ICONSIAM แชทและช้อปง่ายๆ พร้อมดีลสุดพิเศษทุกวัน มีโปรพิเศษถึง 3 คุ้ม คุ้มที่ 1 ส่งฟรีทุกรายการ คุ้มที่ 2 ใช้โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 3,500 บาท และคุ้มที่ 3 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% โดยตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 64 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages