สสว.จับมือ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่ตลาดส่งออก ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออกทั้งประเทศ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, July 15, 2021

สสว.จับมือ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่ตลาดส่งออก ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออกทั้งประเทศ


นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME อยู่ราว 3.15 ล้านราย หรือคิดเป็น 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นผู้ส่งออกประมาณ 3 หมื่นรายหรือคิดเป็น 1% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด ดังนั้นการร่วมมือกับ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในตลาดการค้าต่างประเทศ สามารถปรับตัวรับกับการแข่งขันใหม่ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลเมื่อสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงบริการทางการเงินและความรู้ด้านการส่งออก อาทิ บริการสินเชื่อ การประกันการส่งออก การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ได้เป็นอย่างดี

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK)
กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ส่งออก SME ต้องปรับตัวอย่างมากในโลกยุค New Normal รวมทั้งต้องบริหารจัดการต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งในกระบวนการผลิต การตลาด และการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจส่งออก EXIM BANK จึงออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าและผู้ประกอบการในรูปแบบการพักชำระหนี้ควบคู่กับการเติมทุน ซึ่งได้ดำเนินการเยียวยาให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3,000 ราย วงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME 85% ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ สสว. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ โดย EXIM BANK มีบริการทั้งทางการเงินและคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนโครงการอบรมด้านการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ตั้งแต่ผู้สนใจเริ่มต้นส่งออก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริหารจัดการสภาพคล่อง และมีความพร้อมที่จะเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในระยะยาว

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 3.15 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 11.83 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 23% หรือเกือบ 15 ล้านราย จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน การบริโภคภาครัฐ และภาคการส่งออก ซึ่งภาคการส่งออกสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยการส่งออก 87.5% เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 ล้านล้านบาทต่อปี ขณะที่การส่งออกของผู้ประกอบการ SME มีเพียง 12.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้การดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผู้ประกอบการ SME ให้ได้เกิน 50% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ

พร้อมกันนี้ สสว.ยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลก กลเม็ดส่งออกเพื่อ SME” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจส่งออกให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ อาทิ จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา โดยให้ความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการธุรกิจส่งออกในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางการค้า พิธีการทางศุลกากร การทำเอกสารทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ การบัญชีและภาษี รวมถึงการตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ราย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061 - 6954256 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/sm7ntRGS2MaR2spK7

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages