“ครูกัลยา” เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For All กระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 28, 2021

“ครูกัลยา” เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For All กระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ (27 กรกฎาคม 2564 ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For All กระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับประชาชน พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding โดยเฉพาะนโยบาย Coding For All ที่ต้องการกระจายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19


“กระทรวงศึกษาธิการต้องการเร่งกระจายการเรียนรู้ Coding ไม่เฉพาะแต่ครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องกระจายไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัยให้ได้มากที่สุด เพราะ Coding จะเป็นภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องตกงาน ขาดรายได้ การเรียนรู้ Coding จะทำให้คิดอย่างเป็นระบบ วางแผน และลงมือทำ ซึ่งเราก็จะมี Coding สำหรับอาหาร Coding สำหรับการท่องเที่ยว อันนี้เราเรียกว่า Coding For All : All For Coding”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ Coding แห่งชาติขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนของทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อนำ Coding ไปให้แต่ละกระทรวงที่มีความแตกต่างกันทดสอบทำงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้คนที่อยากทำอาชีพต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ รวมถึงได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเรียน Coding นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในการให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเรียน

ทั้งนี้คุณหญิงกัลยา กล่าวย้ำว่า การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดอย่างเป็นระบบด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำมาปรับใช้แก้ปัญหาให้เป็นทั้งในแง่การเรียน การทำงาน การทำธุรกิจ ถือเป็นการสร้างมูลค่า ยกระดับขีดความสามารถวิถีใหม่ ซึ่ง Coding จะเป็นการเพิ่มคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages