บีแลนด์ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, July 24, 2021

บีแลนด์ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49


บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบออนไลน์ นำโดย นายปีเตอร์(ซุยฮัง) กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร รายงานผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามลำดับโดยเตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบางกอกแลนด์ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา เงินปันผลที่ได้ประกาศไปนี้จะได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันนี้ โดยรายงานในปีนี้เป็นปีที่ท้าทายอีกหนึ่งปีสำหรับบริษัท สืบเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อหลายภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

นายปีเตอร์ (ซุยฮัง) กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ถือครองหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท เป็นจำนวน 741,250,000 หน่วย บันทึกต้นทุนสุทธิที่ 10.60 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่า 7,857 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ราคาปิดของราคาตลาดต่อหน่วยเป็น 19.40 บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 83.0 รวมถึงบริษัทได้ทำการขายที่ดิน (ศรีนครินทร์) ให้กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,822 ล้านบาท ซี่งได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยไปแล้วเป็นจำนวนรวม 14,680 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์อีกคิดเป็นมูลค่า 142 ล้านบาท” นายปีเตอร์ กล่าว

“จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในปีนี้ ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากอีกครั้งหนึ่งจากประกาศของรัฐบาลที่ส่งผลให้หลายภาคธุรกิจต้องหยุดพักการดำเนินการเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 สืบเนื่องจากการติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดงานต่างๆ ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ถูกเลื่อนออกไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกลับมาดำเนินการจัดงานต่างๆ ได้อีกเมื่อใด อย่างไรก็ดี บริษัทมีความยินดีที่ได้มีส่วนช่วยเหลือโดยให้ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเป็นหนึ่งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่สำคัญขนาด 5,200 เตียง ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นกำลังสนับสนุนส่วนหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้” นายปีเตอร์ กล่าวเสริม

ผลประกอบการ ในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้รายงานผลขาดทุนรวมจากการดำเนินธุรกิจปกติเป็นจำนวน 213 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษและภาษีเป็นจำนวน 801 ล้านบาท

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง ดังมีรายละเอียดยืนยันต่อไปนี้

• มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังปรับปรุง ลดลง 1.7% เป็น 48,632 ล้านบาท (ปี 2563 - 49,481 ล้านบาท)

• มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้น ลดลง 1.8% เป็น 2.80 บาทต่อหุ้น (ปี 2563 - 2.85 บาทต่อหุ้น)

• กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ ลดลง 165.8% เป็นขาดทุนสุทธิ 801 ล้านบาท (ปี 2563 - กำไรสุทธิ 1,217 ล้านบาท)

• กำไรต่อหุ้น ลดลง 165.7% เป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.046 บาท (ปี 2563 - กำไรต่อหุ้น 0.070 บาท)

• สินทรัพย์รวม ลดลง 0.6% เป็น 62,850 ล้านบาท (ปี 2563 - 63,244 ล้านบาท)

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 2.6% เป็น 44,598 ล้านบาท (ปี 2563 - 45,767 ล้านบาท)

“ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 บริษัทจะยังคงใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อการลงทุนในอนาคตจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น บริษัทจะมุ่งจัดการสินค้าที่ยังคงมีค้างอยู่ และปรับปรุงสถานที่เช่าที่บริษัทมีอยู่ในหลายโครงการเป็นหลัก ในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีมติอนุมัติการสร้างส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาในเมืองทองธานี โดยจะมี 2 สถานีเชื่อมต่อกับอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และที่ดินรอบทะเลสาบ สิ่งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาเมืองทองฌธานีอย่างมหาศาล ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะยังมีความไม่แน่นอนก็ตาม บริษัทได้ตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างต่อไปส่วนของโรงเรียนศิลปะการทำอาหารเลอโนท ประเทศไทย (Lenôtre - Culinary Arts School) ที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานี ซึ่งมีกำหนดการเปิดในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565

ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ผมคาดว่าปีต่อจากนี้ไปจะเป็นปีที่ยากลำบากของเศรษฐกิจในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากสถานะที่ปราศจากหนี้สิน และกระแสเงินสดที่มั่นคง ประกอบกับความแข็งแกร่งของธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท บางกอกแลนด์ จะยังคงยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันและความท้าทายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองและความไม่แน่นอนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19” นายปีเตอร์ กล่าวสรุป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages