ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เซนต์เมด (SMD) เริ่มซื้อขาย 17 มิ.ย. นี้ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 16, 2021

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เซนต์เมด (SMD) เริ่มซื้อขาย 17 มิ.ย. นี้

บมจ. เซนต์เมด ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศและบุคคลทั่วไป พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 17 มิ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,540.80 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SMD”


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เซนต์เมด เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SMD”

บริษัท SMD เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครอบคลุมสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต (Critical Care) สินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ (Respiration) สินค้าด้านหทัยวิทยา (Cardiology) และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ โดยบริษัทนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และจีน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทให้บริการซ่อมบำรุง บริการให้เช่าเครื่องมือแพทย์ และในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการตรวจการนอนหลับ ซึ่งเป็นการให้บริการตามสัญญาความร่วมมือฯ โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้า ได้แก่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและสถาบันการแพทย์ของรัฐบาลร้อยละ 71 นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป โรงพยาบาลเอกชน คลินิคและตัวแทนจำหน่ายร้อยละ 29

SMD มีทุนชำระแล้ว 107 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 160 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 54 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 45.90 ล้านหุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8.10 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 388.80 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,540.80 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.52 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 87.97 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.41 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซนต์เมด (SMD) เปิดเผยว่า กลุ่มผู้บริหารมีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์มานานกว่า 20 ปี โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตกว่า 30 รายทั่วโลก อาทิเช่น Mindray ResMed Mortara Welch Allyn Somnomedics เป็นต้น บริษัทมุ่งมั่น

เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับ ลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ SMD มีผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวคุณวิเศษพงษ์ ถือหุ้น 24.88% กลุ่มครอบครัววสุศุทธิกุลกานต์ ถือหุ้น 17.94% และกลุ่มครอบครัวบุญประสิทธิ์ ถือหุ้น 17.94% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.saintmed.com และ www.set.or.th

                           “SET… Make it Work for Everyone”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages