ครั้งแรกกับการยกระดับการดูแลโภชนาการในประเทศไทย แอ๊บบอตฯ ผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก ร่วมกับ สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Nutrition Expert-ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ผ่านเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 15, 2021

ครั้งแรกกับการยกระดับการดูแลโภชนาการในประเทศไทย แอ๊บบอตฯ ผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก ร่วมกับ สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Nutrition Expert-ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ผ่านเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศไทย


• บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ” จัดอบรมความรู้ให้แก่เภสัชกรไทยและผู้ช่วยกว่า 300 คน จากร้านขายยา 170 แห่งทั่วประเทศ มุ่งหวังยกระดับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งด้านการใช้ยาและโภชนาการ

• โครงการ “Nutrition Expert – ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ” นี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มบทบาทของเภสัชกรชุมชนในการดูแลและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคไต โดยผู้ที่เข้ารับบริการสามารถรับคำปรึกษาด้านโภชนาการและการวินิจฉัยเบื้องต้นจากร้านขายยาใกล้บ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
เพื่อยกระดับความรู้เภสัชกรด้านโภชนาการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่ผู้ที่เข้ารับบริการร้านขายยา ให้แก่เภสัชกรและผู้ช่วยกว่า 300 คนจากร้านขายยา 170 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายอฑิตยา คาปัวร์ ผู้จัดการทั่วไปประจำแอ๊บบอตประเทศไทย, กัมพูชา, ลาวและเมียนมาร์ (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย สหรัถ สังคปรีชา (ที่ 2 จากซ้าย), นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา นายกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ นายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แอ๊บบอต ประเทศไทย ร่วมงานเมื่อเร็วๆนี้

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 15 มิถุนายน 2564 — บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Nutrition Expert Corner” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านโภชนาการของเภสัชกรชุมชนกว่า 300 คนจากร้านขายยา 170 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาใช้บริการร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้ 4 ด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การดูแลโภชนาการผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคไต โดยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้เรื่องโภชนาการเข้ารับคำแนะนำจากเภสัชกรใกล้บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


นายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของบริษัท แอ๊บบอตฯ
กล่าวว่า “โภชนาการที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต บริษัท แอ๊บบอตฯ ในฐานะผู้นำด้านโภชนศาสตร์ การสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดจึงร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยดำเนินการส่งมอบความรู้ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศโดยโครงการนี้จะช่วยเน้นย้ำถึงบทบาทของเภสัชกรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันแนวทางการดูแลโภชนาการของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าการดูแลโภชนาการที่สมดุลจะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัท แอ๊บบอตฯ มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย ซึ่งบริษัท แอ๊บบอตฯ ได้นำเอาหลักการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนทางการแพทย์ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ เอนชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วน ที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ, กลูเซอนา อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โปรชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำหนักตัวลดลง และเนปโปร อาหารสูตรสำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ควบคุมปริมาณเกลือแร่และของเหลว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ การมีภาวะโภชนาการที่สมดุลมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

โดยในโครงการครั้งนี้ที่เรามุ่งเสริมความรู้ให้แก่เภสัชกรผ่านองค์ความรู้ 4 ด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยเฉพาะจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

1. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

2. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน

3. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

4. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไต

“นอกจากนี้ผลการสำรวจ ยังพบว่าเภสัชกรอยู่ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของผู้คนเพราะมีความน่าเชื่อถือและสามารถให้คำแนะนำทางการแแพทย์ได้อย่างถูกต้อง การจัดโครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในครั้งนี้จึงมีความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลโภชนาการและการรับประทานอาหารเพื่อยกระดับสุขภาพของผู้คนทั้งกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับคำแนะนำเรื่องโภชนาการได้ที่เคาน์เตอร์ Nutrition Expert ที่ร้านขายยาใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”


นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา นายกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า “เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร้านขายยา ซึ่งถือเป็นทางเลือกแรกของผู้ป่วยที่จะขอคำปรึกษาจากเภสัชกร ด้วยความร่วมมือกับแอ๊บบอตภายใต้ โครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในครั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับทักษะองค์ความรู้ของเภสัชกรเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยควบคู่ไปกับการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการและโรคเรื้อรัง ตามปณิธานของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย และความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันมาตรฐานความเป็นเลิศของเภสัชกรและการบริการของร้านขายยาให้ดียิ่งขึ้น”


ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินชื่อดังตัวแทนคนรักสุขภาพ
กล่าวว่า “การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่การมีร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สำหรับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของผมเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หมั่นหาเวลาออกกำลังกายทุกวันและที่สำคัญคือต้องคิดบวกอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยไม่ต้องรอให้อายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอย่างเภสัชกรใกล้บ้านยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันอีกด้วย โครงการ Nutrition Expert - ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนและเภสัชกรในชุมชน รวมถึงช่วยยกระดับสุขภาพของคนไทยอีกด้วย”

ตรวจสอบร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ เพียงคลิก Abbott Nutrition Care หรือสแกน QR Code

                                                 ####

เกี่ยวกับ บริษัท แอ๊บบอตฯ

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส คือหนึ่งในบริษัททางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากการรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั้ง ยา อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก และเครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันบริษัท แอ๊บบอตฯ มีพนักงานกว่า 103,000 คน มีคณะนักวิทยาศาสตร์ ด้านโภชนาการ แพทย์ และวิศวกรกว่า 650 คน ประจำการ ณ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาทั้ง 5 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท แอ๊บบอตฯ ได้จัดทำการค้นคว้าวิจัยกว่า 600 ฉบับ และอีกกว่า 500 ฉบับด้านโภชนาการ ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาครอบคลุมกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท แอ๊บบอตฯ ได้ที่ www.abbott.co.th, Facebook ที่แฟนเพจ Abbott Nutrition Care, Twitter @AbbottNews และ @AbbottGlobal

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages