มูลนิธิ LPN ขอบคุณ ซีพีเอฟ ส่งมอบน้ำใจต่อเนื่อง ช่วยแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้เปราะบางฝ่าโควิด-19 ระลอก 3 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 16, 2021

มูลนิธิ LPN ขอบคุณ ซีพีเอฟ ส่งมอบน้ำใจต่อเนื่อง ช่วยแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้เปราะบางฝ่าโควิด-19 ระลอก 3

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) รับมอบไข่ไก่สด 45,000 ฟอง ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย Covid-19" ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สำหรับนำไปบรรจุเป็นชุดยังชีพ แจกจ่ายแก่กลุ่มคนงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางในกรุงเทพมหานคร และปริมมณฑล บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีนายปิลันธ์ ทองเพชร ผู้บริหารอาวุโส เป็นตัวแทนของซีพีเอฟ นำไข่ไก่สดมอบแก่นายนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิแอลพีเอ็น ณ มูลนิธิฯ ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ มูลนิธิ Lpn กล่าวว่า การระบาดระลอกใหม่ซ้ำเติมให้พี่น้องแรงงานทั้งคนไทย และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต้องประสบความยากลำบากในดำรงชีวิตอีกครั้ง รวมถึงกลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มูลนิธิ LPN จึงขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ LPN Hand to Hand assistance for migrant workers facing Covid-19 crisis in Thailand มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยให้การสนับสนุนทั้งอาหารสำเร็จรูปรวมทั้งสิ้น 30,800 แพ็ค ไข่ไก่สด 171,800 ฟอง เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในสังคมที่ได้เดือดร้อนได้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ ช่วยให้สามารถประคับประคองผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

"ซีพีเอฟ เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่สำคัญของงมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบน้ำใจให้แรงงานคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่เดือดร้อนได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม อย่างเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้สังคมดีขึ้น" นายสมพงค์กล่าว

ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ LPN ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยได้ร่วมสนับสนุนอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานรวมทั้งสิ้น จำนวน 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด รวมทั้งสิ้น 171,800 ฟอง สำหรับนำไปบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แรงงานคนไทย แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางได้ดำรงชีวิตในสถานการณ์วิกฤติอย่างมั่นคง และปลอดภัย

ทั้งนี้ มูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรของซีพีเอฟ ในการดำเนินโครงการช่องทางรับฟังเสียงพนักงาน Labour Voice Hot Line by LPN มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานได้แจ้งเรื่อง หรือให้คำแนะนำผ่านองค์กรที่เป็นกลาง รวมถึง การอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิแรงงาน แก่พนักงานของซีพีเอฟ ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด มูลนิธิ LPN ยังทำหน้าที่อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คำแนะนำต่างๆ แก่แรงงานข้ามชาติของซีพีเอฟมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวป้องกันโรค และดำรงชีวิตด้วยความมั่นใจ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages