ไทยเบฟ-ไทยยูเนียน-GC สร้างปรากฎการณ์ของ “พลังร่วม” ด้านความยั่งยืนแห่งปี คนร่วมงานคึกคักใน“Thailand Sustainability Expo 2020” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 7, 2020

ไทยเบฟ-ไทยยูเนียน-GC สร้างปรากฎการณ์ของ “พลังร่วม” ด้านความยั่งยืนแห่งปี คนร่วมงานคึกคักใน“Thailand Sustainability Expo 2020”


 เรียกว่าเป็นการร่วมพลังสร้างปรากฎการณ์งานด้านความยั่งยืนแห่งปีที่ได้รับความสนใจ และมีผู้ร่วมกันกันอย่างคึกคักตลอดทั้ง 4 วัน สำหรับงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”


จากความร่วมมือของ 3 องค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนที่นำโดย ภายใต้การนำของ 3 บิ๊ก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนที่มาช่วยกันขับเคลื่อนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวย้ำให้ความสำคัญเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและง่ายต่อความเข้าใจ ขอเพียงเราใส่ใจแล้วนำมาใช้ในชีวิตจริง พร้อม ทั้งกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นภาคเอกชนได้มารวมตัวกันขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน และดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่มาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย

โดยมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ คุณนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองผู้จัดการอาวุโส CPF คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) พร้อมด้วยคุณอาทิวราห์ คงมาลัย หนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องความยั่งยืน ร่วมด้วยเครือข่าย Thailand Supply Chain Network (TSNC) และบริษัทที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

โดยภายในงานจัดเต็มกับกิจกรรมมากมาย แบ่งเป็น 5 โซนหลัก ดังนี้

1. โซน Main Exhibition เป็นการจัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการด้านความยั่งยืนและการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้างจากเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงมูลนิธิขนาดใหญ่ในประเทศไทย จัดบริเวณชั้น 5 

2. โซน Win Win WAR Village เป็นการแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจาก 12 นักธุรกิจแบ่งปันจากรายการ Win Win WAR Thailand ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านดีให้กับสังคม จัดบริเวณชั้น 5 

3. โซน Sustainable Lifestyle เป็นการให้ความรู้และจัดแสดงแนวคิดการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Sustainability Action Hero Photo Contest จัดบริเวณชั้น 3 

4. โซน Food and Drinks for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคตด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการทำเกษตรของมนุษย์ จัดบริเวณชั้น G

5. โซน Design for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำ Sustainable Design หรือการออกแบบสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด จัดบริเวณชั้น G

Highlight แต่ละวันไม่ธรรมดา อาทิ

• CEO Panel Discussion "Decade of Sustainability Actions" โดย 3 CEO หัวเรือหลักของการจัดงานครั้งนี้ ไทยเบฟ ไทย ยูเนี่ยน และ GC ที่ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่มาร่วมแบ่งปันแนวความคิด งานด้านความยั่งยืน และประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่าง ๆ

• กิจกรรม Talk โดยอเล็กซ์ เรนเดล ผู้ก่อตั้ง “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา” (EEC Thailand) ขึ้นเวทีทอล์คเรื่องศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมที่ EEC.ทำกับเยาวชน เช่น เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากตลอดเวลาที่ทำงานด้านนี้มา รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไร

• กิจกรรม Policy Talk หัวข้อ “The Global Scale: Global Scorecard & Way Forward” 

โดย Mr. Renaud Meyer, UNDP Resident Representative to Thailand ในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

• เปิดตัวรายการ Win Win WAR Special Online Edition การกลับมาอีกครั้งของรายการแข่งขันเฟ้นหาและบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับการทำ “ธุรกิจแบ่งปัน” (Social business) ในสังคมวงกว้าง 

• กิจกรรมอนุรักษ์ด้านความยั่งยืน งานศิลปะเพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ งานสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนร่วมสังคม มาร่วมรับฟังแนวคิดเปลี่ยนโลก อาทิ ศิลปะและความยั่งยืน โดย ม.ล. จิราธร จิระประวัติ , การเสวนา "การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการัง" โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี , การเสวนา “ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19” โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ฯลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• Trash to Treasure workshop: กิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างสรรค์สิ่งของ/ ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำไปตกแต่งบ้านหรือสร้างรายได้จริงกับผู้เข้าร่วมงาน และลดปัญหาด้านขยะที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน

• ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนรอบชิงชนะเลิศ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (ASEAN Youth Speech Contest “Sufficiency for Sustainability”) เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แบ่งปันมุมมองและชี้ให้เห็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและครูฝึกสอนด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและโอกาสการทำธุรกิจร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และ บริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียกได้ว่าเป็น Big Event ด้านความยั่งยืนแห่งปีที่เป็นการรวมตัวขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันสร้างพลังร่วมในครั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages