SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18 สืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 21, 2020

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18 สืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย

 


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม “SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18” มุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพและผู้ประกอบการหัตถกรรมไทย ให้เกิดการสร้างงานกระจายรายได้ให้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย และส่งเสริมด้านการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เดินหน้าพัฒนาวงการศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถก้าวสู่การยอมรับในนานาชาติ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างสรรค์งานหัตถกรรมไทยในมิติใหม่ พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดแก่งานศิลปาชีพและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม และร่วมชมหอนิทรรศการพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถาม โทร 1289

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages