RUN ปลื้ม คนแห่เข้าชมผลงานวิจัยเด่น จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 63 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 5, 2020

RUN ปลื้ม คนแห่เข้าชมผลงานวิจัยเด่น จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 63


เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ยกทัพผลงานวิจัยเด่นกว่า 30 ผลงาน และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” เผยมีผู้สนใจทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก โดย RUN ยังคงเดินหน้าพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย นำทีม 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ภายใต้แนวคิด : “RUN Forward : Moving Thailand Future” ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
เปิดเผยว่า นักวิจัยและงานวิจัยถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จนกลายมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มแหล่งทุนวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมกับนานาชาติ ตลอดจนเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน และมั่นคง

สำหรับในปีนี้ นอกจาก RUN จะจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น 30 ผลงาน และคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 10 คลัสเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ แล้ว กิจกรรมบนเวทีในภาคการประชุม ยังได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศ ในยุค New Normal” และ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ“การส่งเสริมนักวิจัยไทย ภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งตลอกการจัดงานทาง RUN ยังได้มีมาตรการการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยมีจุดวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์เจล เจ้าหน้าที่ประจำบูทมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการเว้นระยะห่าง 1 เมตร เป็นต้น รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages