"Coding"พัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซีพีเอฟ หนุน น้องๆ รร.บ้านหนองคัน จ.ชัยภูมิ ฝึกทักษะคิด-แก้ปัญหา - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 10, 2024

"Coding"พัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซีพีเอฟ หนุน น้องๆ รร.บ้านหนองคัน จ.ชัยภูมิ ฝึกทักษะคิด-แก้ปัญหา


Coding หรือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด หลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards)ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นการฝึกทักษะสำคัญและจำเป็น สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ปีการศึกษา 2567 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED สานต่อและให้การสนับสนุนการเรียนการสอน Coding ของโรงเรียนในพื้นที่่ต่างจังหวัด ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กๆ ที่กำลังเติบโตในยุคของการพึ่งพิงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

"โรงเรียนบ้านหนองคัน" ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ STEM : Coding จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภาคเอกชนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการฯได้อย่างต่อเนื่อง

รร.บ้านหนองคัน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 194 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้่นประถมศึกษาปีที่4-6 ให้มีทักษะด้าน Coding ซึ่งอาจารย์วรณี เลิศสรรสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าว่า โรงเรียนเข้าร่วมในโครงการ CONNEXT ED มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และล่าสุดในปีการศึกษา 2567 ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟดำเนินโครงการ STEM : Coding โดยจัดให้นักเรียนชั้น ป.4-6 เรียน Coding มีหลักสูตรเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ภายใต้หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนมีชั่วโมงเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แทรกด้วยความรู้เกี่ยวกับ Coding ให้พี่ๆ ชั้น ป.6 ที่ทำเป็นแล้ว ถ่ายทอดและฝึกให้น้องๆ ซึ่งที่ผ่านมา โรงเรียนมีความโดดเด่นด้าน Coding อยู่แล้ว นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

"การที่มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน และเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษา ตามความถนัดของนักเรียน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กๆในชนบทที่ทางโรงเรียนไม่สามารถหาอุปกรณ์ให้ได้เต็มที่ ภูมิใจมากที่มีซีพีเอฟเข้ามาสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งผลต่อการวางแผนในการประกอบอาชีพในอนาคต เพราะเด็กที่เราสอนไปเรื่อง Coding ถ้าเค้าชอบและถนัด ก็สามารถไปเรียนต่อเพื่อประกอบอาชีพในด้านนี้ได้ "ผอ.รร.บ้านหนองคัน กล่าว

ด้านน้องๆ สะท้อนความคาดหวังและความมุ่งมั่นจากการเรียนรู้ Coding ด.ญ.สุวิมล สิงกันยา นักเรียนชั้น ป.6 เล่าว่า รู้สึกกระตือรืนร้นในทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเรียน Coding ทำให้เรารู้จักใช้ Mocrobit ในการสร้างโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจ ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรม แต่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญอื่นๆ เช่น การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการทีม การสร้างโปรเจ็กต์ด้วย Microbit สนุก น่าตื่นเต้น สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ด.ญ.ปรีญาภรณ์ กางกรณ์ นักเรียนชั้นป. 6 กล่าวว่า คาดหวังว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับ Coding ด้วย Microbit ทำให้สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างโปรแกรม พัฒนาสิ่งใหม่ๆ การศึกษาการใช้ Microbit ในการเขียนโปรแกรม สามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมตัวสู่อาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม การออกแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี ช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หนูขอขอบคุณซีพีเอฟที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับเด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง Coding ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

รร.บ้านหนองคัน จ.ชัยภูมิ เป็น 1 ใน 302 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การสนับสนุนของซีพีเอฟ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้าน Coding ที่สูงขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างเด็กดี มีความสามารถ สอดรับตามเป้าหมาย CONNEXT ED และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทย ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages