DITP ประสบความสำเร็จกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการ สู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ ‘Upskill & Reskill’ ครั้งที่ 1 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 6, 2021

DITP ประสบความสำเร็จกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการ สู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ ‘Upskill & Reskill’ ครั้งที่ 1


สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมใน“โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1” ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่มุ่งหวังให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อไปพัฒนากิจการของท่านผู้ประกอบการรวมไปถึงธุรกิจที่กำลังประกอบกิจการ ซึ่งได้รับการตอบรับที่เป็นอย่างดีโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 200 ราย ซึ่งจัดการอบรมเมื่อวันที่ 8 -9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Huawei Thailand อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “Huawei Talk” การบรรยายหลักสูตร “Road to 5G Services”, “ICT Market trends and Business Innovation” “Road to Cloud Services” และหลักสูตร “Road to IoT Services” ถือเป็นการยกระดับและขยายขอบเขตความรู้ด้านดิจิทัลให้สามารถตอบทุกโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านใดที่พลาดการเข้าร่วมการอบรมครั้งที่ 1 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการอบรม โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ ‘Upskill & Reskill’ ครั้งต่อไปได้ที่ upskillandreskill2021@gmail.com หรือ โทร 083-097-9190 ติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp หรือ Twitter: @NEA_DITP



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages