ยูนิเซฟเร่งส่งความช่วยเหลือเพื่อลดการแพร่ระบาด และบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ในชุมชนคลองเตย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 6, 2021

ยูนิเซฟเร่งส่งความช่วยเหลือเพื่อลดการแพร่ระบาด และบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ในชุมชนคลองเตย


กรุงทเพฯ 6 พฤษภาคม 2564 - องค์การยูนิเซฟเร่งระดมการสนับสนุนเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดและบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด-19 ในชุมชนคลองเตย โดยเตรียมแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรค คู่มือคำแนะนำต่าง ๆ ตลอดจนนมยูเอชทีสำหรับเด็ก พร้อมระดมอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เปราะบางจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในชุมชน

ยูนิเซฟได้สนับสนุนกลุ่มคลองเตยดีจังภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ โดยได้นำเสนอข้อคิดเห็นที่อาจเป็นประโยชน์ต่อระบบรับมือกับโควิด-19 ในชุมชน และอำนวยความสะดวกให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึงหน่วยบริการสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก ตลอดจนความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ระดมอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เต็มเวลาเข้ามาเสริมเพื่อช่วยติดตามผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยง ตลอดจนประสานงานส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลและบริการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย 43 ชุมชนย่อย มีผู้พักอาศัยอยู่กว่า 100,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบและมักขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

ผลพวงจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้กำลังส่งผลกระทบระยะยาวต่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเด็กติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น หรือผลกระทบด้านการศึกษา สวัสดิภาพของเด็ก การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองเด็ก อีกทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวที่ลดลงก็กำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเป็นอยู่และอนาคตของเด็ก ๆ นอกจากนี้ การต้องแยกจากสมาชิกครอบครัวจากการที่ตัวเด็กติดเชื้อหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ ก็ทำให้เด็ก ๆ ตกอยู่ในภาวะเครียด กังวล และอาจตกอยู่ในความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

ยูนิเซฟได้เตรียมจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรคกว่า 100,000 ชิ้น ไปยังชุมชนคลองเตย ซึ่งจะประกอบไปด้วย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยปกป้องเด็กและครอบครัว ตลอดจนอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ชุมชนจากการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ยูนิเซฟจะจัดส่งนมยูเอชที หนังสือ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ๆ และให้พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ ยูนิเซฟกำลังระดมพลังอาสาสมัครผ่านเครือข่ายของโครงการงานอาสาสมัครฉันคือยูนิเซฟ (I AM UNICEF) ซึ่งได้จัดทำชุดข้อมูลอินโฟกราฟฟิก โปสเตอร์ แผ่นพับ รวมถึงเสียงตามสายในชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง ให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่และคนในชุมชน และช่วยกระจายข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงมาตรการล่าสุดของรัฐบาลเพื่อให้คนในชุมชนคลองเตยเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเท่าทันสถานการณ์

นอกจากนี้ ยูนิเซฟได้ร่วมสนับสนุนสายด่วนสำหรับชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น คำแนะนำเรื่องการกักตัว วิธีการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใครคือกลุ่มเสี่ยงบ้าง และการปฏิบัติตัวเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ

ท่านสามารถร่วมมือกับยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ผ่านโครงการอาสาสมัคร ‘ฉันคือยูนิเซฟ’ (I AM UNICEF) ได้ที่ https://www.unicef.org/thailand/i-am-unicef


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และงานของยูนิเซฟ สามารถดูได้ที่ www.unicef.org/coronavirus หรือ www.unicef.org/thailand

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ออนไลน์: https://unicef.or.th/th/donate/campaigns/covid-19

โอนทางธนาคาร: บัญชีธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 201-3-01324-4

กรุณาส่งข้อมูล (ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน โดยระบุ “Covid-19” มาที่อีเมล unicefthailand@unicef.org

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages