เปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่น 1 นักเรียนสมัครล้น มอบทุนเรียน-อยู่ฟรี นำร่อง ปวส. 5 วษท. พร้อมเดินหน้าขยายหลักสูตรทุก วษท. ทั่วประเทศ ผลิตนักบริหารจัดการน้ำเพิ่มมูลค่าศก. - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 25, 2021

เปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่น 1 นักเรียนสมัครล้น มอบทุนเรียน-อยู่ฟรี นำร่อง ปวส. 5 วษท. พร้อมเดินหน้าขยายหลักสูตรทุก วษท. ทั่วประเทศ ผลิตนักบริหารจัดการน้ำเพิ่มมูลค่าศก.


กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลิกโฉมอาชีวะเกษตร แถลงข่าวเปิดหลักสูตร “ชลกร” รุ่น 1 มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนแล้วเกินครึ่ง นำร่องปวส. 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี พร้อมเดินหน้าขยายหลักสูตรทุก วษท. ทั่วประเทศ ผลิตนักบริหารจัดการน้ำสร้างคน-สร้างชุมชน-สร้างเศรษฐกิจ-สร้างประเทศ


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ได้ดำเนินโครงการมาเพียง 1 ปีเศษ แต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สร้างกระแสให้สังคมเกิดการตื่นตัวเห็นความสำคัญและประโยชน์จาก “น้ำ” ซึ่งถือเป็นรากฐานของความยั่งยืนประเทศ จนนำมาสู่การจัดทำหลักสูตร นักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” รุ่นที่ 1 โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเรียนในภาคการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างมาก มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนเข้ามาแล้วเกินครึ่งจากจำนวนที่วิทยาลัยฯ จะรับได้

โดยในปีการศึกษาแรก 2564 จะเปิดสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ พร้อมกันใน 5 วิทยาลัยฯ นำร่อง ประกอบไปด้วย 1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และ 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และจะขยายไปทุกวิทยาลัยฯ ที่มีความพร้อมในปีการศึกษาต่อไป

“หลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” มีผู้ให้ความสนใจมาก ทุกคนทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตรจนได้รับการอนุมัติในเวลาเพียง 6 เดือน แสดงให้เห็นว่าทุกคนเห็นประโยชน์และความสำคัญที่จะต้องมีหลักสูตรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกและหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระดับปวส. ซึ่งไม่เฉพาะเด็กนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้ง 5 วิทยาลัยฯ นำร่อง แต่หน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่ทราบข่าว ก็สนใจอยากให้เราช่วยทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ในฐานะที่กำกับดูแลอาชีวศึกษา ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และผู้ที่พิจารณาและจัดทำหลักสูตร นักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” รุ่น 1 จนเกิดขึ้นได้สำเร็จซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และประเทศชาติ เพราะเรื่อง “น้ำ” ไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ แต่รวมถึงผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจประเทศก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า หลักสูตรบริหารจัดการน้ำฯ ภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตรนี้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมช่วยกันพัฒนาหลักสูตรจนสำเร็จ โดยผู้ที่จบสาขาหลักสูตรนี้ไปสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้หลายสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ และสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาดรัฐและเอกชนได้ ซึ่งถือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า หลักสูตรงานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ชลกร) ภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตร รุ่นที่ 1 นี้ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตร “ชลกร” ในรุ่นที่ 1 ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยได้รับการงดเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2 ปี จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และได้รับสวัสดิการหอพักฟรี ภายในวิทยาลัย (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละวิทยาลัย) ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ขยัน อาชีวะเกษตรและเทคโนโลยีพร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคน เรียกว่า เรียนฟรี อยู่ฟรี จนจบการศึกษา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages