เชลล์ มอบรางวัลชนะเลิศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางแก่ทีมเยาวชนไทย ในการแข่งออกแบบเมืองแห่งอนาคต IMAGINE THE FUTURE SCENARIOS COMPETITION 2021 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 3, 2021

เชลล์ มอบรางวัลชนะเลิศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางแก่ทีมเยาวชนไทย ในการแข่งออกแบบเมืองแห่งอนาคต IMAGINE THE FUTURE SCENARIOS COMPETITION 2021


กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2564
– ท่ามกลางความพยายามปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตสู่ความปกติใหม่หรือ New Normal ของผู้คนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หนึ่งในความท้าทายของผู้คน ย่อมหนีไม่พ้นสถานการณ์ของ “อนาคต” หลากหลายรูปแบบที่ยากจะคาดการณ์จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมองไปยังอนาคตเพื่อหาทางออกแบบนโยบายหรือมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ จำเป็นที่จะต้องจำลองสถานการณ์อนาคตจากพื้นฐานของสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งการออกแบบเมืองแห่งอนาคตและการดำเนินชีวิตในแบบที่ยังคาดการณ์ได้ยาก จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านทางด้าน “พลังงาน” ที่สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของผู้คน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ เชลล์ได้จัดการแข่งขันแบบจำลองสถานการณ์ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ในโครงการมีทีมตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 277 ทีม โดยเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันแบบ virtual ภายใต้หัวข้อ "MORE AND CLEANER ENERGY IN AN ASIA PACIFIC OR MIDDLE EASTERN CITY - HOW WILL RESIDENTS LIVE, WORK AND PLAY?" เน้นรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมเยาวชน สู่การเปลี่ยนผ่านไปยังอนาคตที่ให้ความสำคัญกับพลังงานที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจำลองสถานการณ์ของเมืองผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า SHELL SCENARIOS เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต บนพื้นฐานการให้ความสำคัญกับพลังงานที่ยั่งยืน ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เยาวชนจากประเทศต่างๆ ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ และเข้านำเสนอความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับเมืองในอนาคต ตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้คนในระดับภูมิภาคนี้

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง ขณะที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ทุกคนเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เชลล์ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ Powering Progress อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน สำหรับการสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ โครงการประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนและเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตในแบบที่คนรุ่นใหม่จิตนาการและทำให้เกิดขึ้นร่วมกันได้ ผมเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาเมืองแห่งอนาคตและสร้างเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต่อไป

สำหรับตัวแทนทีมเยาวชนไทย ผมมีความภูมิใจและหวังว่าน้องๆ จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมิตรภาพในระดับภูมิภาคนี้ ไปต่อยอดทางความคิดและส่งต่อพลังงานที่สร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกคนในสังคม”

ด้านทีม Global Minds ตัวแทนประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย น.ส.นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จาก University of Oxford นายคณิน ตั้งชาติสิริ จาก University of Illinois at Urbana Champaign นายอยุช โคการ์ จาก University of British Columbia น.ส.ชนารดี ลีลาแม้นเทพ จาก Carnegie Mellon University และ น.ส.แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย จาก University of British Columbia เปิดเผยความรู้สึกหลังคว้ารางวัลชนะเลิศว่า “พวกเราภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพราะการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าสำหรับพวกเรา ทำให้เราตระหนักว่ายังต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัว ได้ขยายมุมมองที่แตกต่างออกไปเพื่ออนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนรอบตัวเรา เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่โลกที่ถูกทำให้กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น และจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภายในไม่กี่ทศวรรษนี้

ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน เราได้รับการสนับสนุนจากเชลล์แห่งประเทศไทยอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคุณณิชา ถิรทิตสกุล คุณจาวิกรณ์ ฉันทนะสุขศิลป์ และ พี่ๆ โค้ชจากเชลล์ที่มอบคำแนะนำด้านต่างๆ รวมถึงโอกาสในการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณ Ignatius Lim จากเชลล์แห่งประเทศสิงคโปร์ และ ดร. Non-A. จาก DEPA และวิทยากรรับเชิญท่านอื่นๆ ซึ่งช่วยพัฒนากระบวนการคิด และการจำลองสถานการณ์อย่างถูกต้อง และครอบคลุม ผ่านการตีโจทย์ต่างๆ รวมถึงการได้ทำโปรเจกต์ การเรียนรู้การใช้เครื่องมือการทำ scenarios เพื่อวางรูปแบบอนาคตของเมืองในอนาคตที่ต้องการเห็น เราจึงสามารถเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้ ทุกกระบวนการการทำงานของพวกเราในการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ในแบบต่างๆ เราได้เห็นภาพของโลกที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่ และเราคือคนที่จะลงมือสร้างอนาคตนั้น อนาคตที่สดใสและยั่งยืน"

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนงานสื่อสารองค์กร และประธานจัดการแข่งขัน ITF Thailand กล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับการจำลองสถานการณ์อนาคตกับการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน “ตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขัน ITF มีหลายประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 75% ภายในปี 2050 นอกจากนี้ เมืองใหญ่มักถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางการค้า การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ นั่นหมายความว่าหากคาดหวังถึงเมืองที่มีความปลอดภัย ความหลากหลายและการยอมรับ พลังงานที่สะอาดขึ้น การรณรงค์ลดปริมาณก๊าซคาร์บอน ยังมีความท้าทายที่เราจำต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ที่ต้องตระหนักให้มากคือ ‘NOW’ เวลา ณ ปัจจุบันซึ่งสำคัญมากกว่าครั้งไหนๆ ในการทำให้ทุกคนร่วมกันจินตนาการถึงอนาคตและทบทวนว่าเราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองของเราได้อย่างไร เชลล์ได้มีโอกาสร่วมงานกับภาคส่วนต่างๆ ในหลายเมืองเพื่อร่วมกัน Powering Progress สร้างสรรค์แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนร่วมกัน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาเดียวเพียงลำพัง ศักยภาพของผู้คน ทุกรุ่น จากเจนเนอเรชันสู่เจนเนอเรชัน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการออกแบบเมืองและสร้างอนาคต เราสามารถเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนสู่พลังงานที่สะอาดขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในการบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณน้องๆ เยาวชนทุกทีมจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future Thailand และขอแสดงความยินดีกับ Global Minds ตัวแทนประเทศไทยและแชมป์ ITF เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางอีกครั้งค่ะ”

ทีม Global Minds ได้นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์เมือง “ฮ่องกง” แห่งอนาคต โดยคาดการณ์ถึงความท้าทายต่างๆ ในอนาคตที่ฮ่องกงจะต้องเผชิญหน้าในปี ค.ศ. 2050 ด้วยการฉายภาพอนาคต 2 รูปแบบภายใต้เงื่อนไขการปกครองที่ต่างกัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออนาคตของฮ่องกง คือ อำนาจการปกครองของจีนต่อฮ่องกง ซึ่งแกนหลักที่นำมาใช้คือ การเมืองการปกครองและการจัดการระบบภาษี โดยวิเคราะห์และนำเสนอใน 2 รูปแบบ คือ 1. “มังกรยุคใหม่” (Modern Dragon) คือฮ่องกงภายใต้การปกครองของจีนอย่างเต็มรูปแบบ เป็นเมืองที่มีอัตราภาษีสูง เป็นรัฐสวัสดิการที่แข็งแกร่ง มีการอุดหนุนโครงการการศึกษา STEM และร่วมกับ Shenzhen กลายเป็นฮับของเทคโนโลยี และ 2. “เหยี่ยวตาบอด” (Blind Falcon) คือฮ่องกงที่มีการปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ มีอัตราภาษีสูง มีระดับสวัสดิการต่ำ มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและความไม่เท่าเทียมกัน อาจร่วมมือกับ Shenzhen บางด้าน แต่ค่อนข้างจำกัด และจะล้าหลังเมืองอื่นๆ ของจีนในแง่ของเทคโนโลยี

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ทีม American University Cairo ประเทศอียิปต์ที่จำลองสถานการณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เมืองอเล็กซานเดรียในพ.ศ. 2593 และ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นำเสนอแบบจำลอง Sang Kancil vs Buto Ijo

ภาพประกอบเพิ่มเติม
Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, August 2018. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages