วชิรพยาบาล ร่วมกับ แอมเจนฯ ริเริ่ม 2 โครงการเพื่อผู้ป่วย บริการส่งยาแช่เย็น และบริการฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุนให้ผู้ป่วยที่บ้าน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 9, 2021

วชิรพยาบาล ร่วมกับ แอมเจนฯ ริเริ่ม 2 โครงการเพื่อผู้ป่วย บริการส่งยาแช่เย็น และบริการฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุนให้ผู้ป่วยที่บ้าน


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ผู้ป่วยกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) ล่าสุดทางคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ 2 โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมารับการฉีดยาที่โรงพยาบาล สามารถได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาและรับยาที่โรงพยาบาลได้ นอกจากนี้ ในสภาวะปกติกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยหลังการผ่าตัดอาจไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ปัจจุบันทางโรงพยาบาลจะมีบริการปรึกษาแพทย์ทางไกลและบริการส่งยาถึงบ้าน อย่างไรก็ตาม การบริการจัดส่งยาเย็นยังมีข้อจำกัดเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของยาในระหว่างการจัดส่ง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วชิรพยาบาล และบริษัทแอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกันทำ โครงการส่งยาแช่เย็นให้ผู้ป่วยที่บ้าน และโครงการบริการฉีดยาโรคกระดูกพรุนให้ผู้ป่วยที่บ้าน ถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วย สำหรับโครงการบริการฉีดยาโรคกระดูกพรุนให้ผู้ป่วยที่บ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษ ทั้งการติดตามผลการรักษาก่อนและหลังผ่าตัด การสอนทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยสามารถนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับคำปรึกษา รักษา เสมือนกับการเดินทางที่โรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภญ.ภัทรพร วิมลวัตรเวที กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนในการสนับสนุนการจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Vajira@home ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถติดตามการรักษาจากแพทย์ได้ อย่างไรก็ดี การบริการส่งยาจากโรงพยาบาลถึงมือผู้ป่วยยังมีข้อจำกัด กล่าวคือบริการการจัดส่งยา ยังไม่ครอบคลุมถึงยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ยาแช่เย็น เป็นต้น ทางบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการให้บริการส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับทางวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นยาแช่เย็นให้แก่ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโครงการดังกล่าวดำเนินการขนส่งยาโดยบริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งยากับทางโรงพยาบาล

2 โครงการนี้เป็นหนึ่งในการบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยภายใต้แอปพลิเคชั่น “Vajira @ Home” ไกลเหมือนใกล้ พร้อมให้บริการจากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ ที่เปิดตัวล่าสุด ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยมากขึ้น ครบประโยชน์ในแอปฯ เดียว

สามารถรับชมวีดีโอได้ที่ Link https://www.youtube.com/watch?v=qzvBH3JfJG8

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages