สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดเสวนา “เจาะกลยุทธ์การลงทุนหุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ กองทุน ในช่วง Covid19” รูปแบบ Virtual Seminar ผ่านทาง Facebook live และ YouTube - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 24, 2020

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดเสวนา “เจาะกลยุทธ์การลงทุนหุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ กองทุน ในช่วง Covid19” รูปแบบ Virtual Seminar ผ่านทาง Facebook live และ YouTube

 


24 ก.ย. 2563 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดเสวนา “เจาะกลยุทธ์การลงทุนหุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ กองทุน ในช่วง Covid19” รูปแบบ Virtual Seminar ผ่านทาง Facebook live และ YouTube 


โดยมีผู้บริหารจาก 4 องค์กรเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 

🔸คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 

🔸คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน จำกัด 

🔸คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และ 

🔸คุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

โดยมีคุณอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ท่านสามารถ download เอกสาร Press Release ได้ที่นี่ http://www.thaibma.or.th/doc/press/y2020/press24092020.pdf

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages