SingularityU Thailand ร่วมกับ SCB 10X จัดงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ในหัวข้อ “The Future of Work” ประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองเพื่อรับมือหลังโควิด-19 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 16, 2020

SingularityU Thailand ร่วมกับ SCB 10X จัดงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ในหัวข้อ “The Future of Work” ประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองเพื่อรับมือหลังโควิด-19SingularityU Thailand
ร่วมกับ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จํากัด (SCB 10X) บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกจากซิลิคอนแวลเลย์ ผนึกกำลังจัดงานสัมมนาระดับโลกในรูปแบบออนไลน์ “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ในหัวข้อ “The future of work through exponential technologies and pandemic management” โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการผนึกเทคโนโลยีแบบทันสมัยไร้ขีดจำกัดเข้ากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้นำทางความคิด นักสร้างสรรค์ และนักปฏิบัติระดับโลก ที่จะมาร่วมพูดคุยแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยได้พลิกโฉมด้วยโซลูชันต่างๆ ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการทั่วโลกที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของงานในโลกอนาคต เรียนรู้อาชีพที่สำคัญในโลกอนาคต และการอยู่รอดหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการสัมมนาครั้งสำคัญนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายนนี้ เวลา 09.00 - 18.00 น. ด้วยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง SingularityU Thailand กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม SingularityU Thailand Summit ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ที่ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับชุมชนผู้นำนวัตกรรมระดับโลกกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การเติบโตและก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้ เราทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบจากสถานการณ์ที่ได้ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปในทุกๆ ภาคส่วน ผู้คนส่วนมากในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สายการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจสตาร์ทอัพ ต่างก็กำลังเผชิญกับภาวะวิฤกตอันใหญ่หลวง คนไทยกว่า 8.4 ล้านคนจะว่างงาน แต่ปัญหาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลกเหล่านั้นเรายังเห็นโอกาสความเป็นไปได้รออยู่ และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของการจัดงาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ซึ่งเราจะรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้นำด้านนวัตกรรมทั่วโลกที่จะโคจรมาพบกันอีกครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านงานในโลกอนาคต และการรับมือกับสถานการณ์โลกระบาดในครั้งนี้” 

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่เราเห็นและเรียนรู้จากการเกิดขึ้นของโควิด-19 คือ พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป ที่ต่างก็หันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกันมากขึ้น หลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไปภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนรูปแบบการทำธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราจะได้เห็น New Normal ใหม่ๆ เกิดขึ้น เราจะเห็นบริษัทเกิดใหม่ที่มีรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่างจากปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายใน 1 – 2 ปีข้างหน้านี้ และด้วยบทบาทองค์กรของ SCB 10X ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อนผ่านการสร้างสรรค์ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการ ผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SCB 10X จึงร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนงานสัมมนาออนไลน์ “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมนำเอาความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติ จากวิทยากร และนักคิดระดับโลกมาช่วยเหลือ และผลักดันสังคมไทยที่กำลังประสบความท้าทาย ให้พร้อมรับมือกับงานในโลกอนาคต”

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า “ดีป้า หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือและส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีอันไร้ขีดจำกัด นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ และสามารถต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้เป็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่ทำให้ทุกคน ในทุกๆ อุตสาหกรรมเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ด้านดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ซึ่งสำหรับงาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมได้ ตลอดจนสามารถเป็นทางออกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งประคับประคอง หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้”

ภายในงาน SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกจากซิลิคอนแวลเลย์ อาทิ

● Steve Leonard, CEO ของ Singularity University

● Dr. Daniel Kraft, Chair ของ Singularity University

● Dr. Sonny Kohli จาก Singularity University ประเทศแคนาดา

● John Hagel Former Co-Chairman ของ Center for the Edge - Deloitte

● Stacey Ferreira, CEO ของ Forge

งาน SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยมี บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนา และสามารถจองบัตรเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาระดับโลกครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.singularityuthailandsummit.orgNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages