สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) Office of Insurance Commission (OIC) - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 8, 2020

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) Office of Insurance Commission (OIC)

                                                                   OIC Webinar


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการ คปภ. ประธาน งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ (OIC Webinar) โดยมี ผู้บริหาร World Bank , คณะผู้บริหาร คปภ. คุณชนะพล มหาวงษ์ , คุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ , คุณชัยยุทธ มังศรี , คุณประภาภัสร์ กุลปวโรภาส , คุณเมจกา สุพิชญางกูร 

พิธีกรช่อง 3 เรื่องเล่าเช้านี้ ดำเนินรายการ ณ คปภ. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages