ครบรอบ 28 ปี ทีเอพี แจก “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” และ หมวกกันน็อค หวังปั้นเยาวชนคุณภาพให้จังหวัดนนทบุรี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, August 12, 2023

ครบรอบ 28 ปี ทีเอพี แจก “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” และ หมวกกันน็อค หวังปั้นเยาวชนคุณภาพให้จังหวัดนนทบุรี


บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ฉลองครบรอบ 28 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มุ่งเดินหน้าสานต่อปณิธานการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน ยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาและความปลอดภัยบนท้องถนน มอบทุนการศึกษา “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก พร้อมมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กและเยาวชนแก่องค์กรบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และราษฏร์นิยม จังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวกรกนก ค้าผล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ อุรีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม และว่าที่ ร.ต.ธารดล เย็นเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ มาร่วมเป็นสักขีพยาน


นายกวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
เปิดเผยว่า “เพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทพัฒนาความยั่งยืน “Brew A Better World” อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่โรงผลิต มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีภายในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยปี 2566 นี้ เรายังคงให้โอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ผ่านการมอบ “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ให้แก่เยาวชนภายในพื้นที่จำนวน 40 ทุน แบ่งเป็นเยาวชนจากตำบลไทรใหญ่ จำนวน 13 คน และตำบลราษฎร์นิยม จำนวน 27 คน”

ทั้งนี้ โครงการ “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ถือเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องที่มอบให้เปล่า จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนภายในชนชุมชนรอบโรงผลิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกนั้น จำเป็นต้องเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติที่ดี รวมทั้งมีผลการเรียนและสามารถรักษาผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเยาวชนที่มีความสามารถหรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน อาทิ นักกีฬาทีมชาติ โดยระยะเวลาการมอบทุนนั้นครอบคลุมระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา


นางสาวพัชรชานันท์ ชลอเดช
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฏร์นิยม ตัวแทนนักเรียนทุนน้ำใจทีเอพี กล่าวความรู้สึกที่ได้รับทุนฯ ว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษานี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ถือเป็นผู้มอบโอกาส และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สามารถเข้าศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถนำโอกาสที่ได้รับไปต่อยอดสู่ในวิชาชีพพยาบาลตามความฝัน และเพื่อให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต”


นางสาวเปรมฤดี นาคงาม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนนักเรียนทุนน้ำใจทีเอพี กล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากการสมทบทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ทุนการศึกษาฯ นี้ยังช่วยให้สามารถต่อยอดความฝันที่จะร่วมงานกับทีเอพีในอนาคตอีกด้วย โดยจะนำความรู้ในสายการเรียนที่เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก สำหรับเยาวชนภายในชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่สามารถรักษาผลการเรียนได้ดีอย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมมีโอกาสได้รับทุนและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้”

“นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ในปีนี้ เรายังตั้งเป้าลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยร่วมบริจาคหมวกกันน็อคสำหรับเด็กและเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 100 ใบ โดยจัดสรรให้กับทางการจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เพื่อนำไปจัดสรรภายในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม” นายกวี เมฆทรงฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติม


กิจกรรมมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมปลูกจิตสำนึกการสวมหมวกกันน็อคให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านการทำงานคู่กันกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับตำบลใกล้เคียงพื้นที่โรงผลิต

“เราภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวให้แก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนภายในจังหวัดนนทบุรี” คุณกวี เมฆทรงฤกษ์ กล่าวทิ้งท้าย

                                                   ###


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages