อ.ส.ค. เปิดเกมพัฒนานมไทย ปี 64 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมชี้ทุกผลิตภัณฑ์ ตลาดตอบรับดี พร้อมลุยสร้างยอดขายเพิ่ม - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sunday, January 24, 2021

อ.ส.ค. เปิดเกมพัฒนานมไทย ปี 64 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมชี้ทุกผลิตภัณฑ์ ตลาดตอบรับดี พร้อมลุยสร้างยอดขายเพิ่ม

 


รองผอ. อ.ส.ค. “สุชาติ” เดินหน้าพัฒนาการผลิตนมของเกษตรกรไทย ชูธงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมชักชวนสร้างสุขภาพแข็งแรงสู้โควิด-19 ด้วยการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ ของอ.ส.ค. หลังตลาดตอบรับดี พร้อมขยายการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่ม “Chew-D”


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ ดังนั้นก้าวต่อไปของการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร และการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนม จึงจำเป็นต้องก้าวสู่แนวทาง Next Normal ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2564 ที่จะมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย นำมาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งแก่ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ต้องได้รับการสนับสนุนเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ดังนั้น ปี 2564 จึงเป็นปีที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจให้การพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มความสามารถ


“ สำหรับปริมาณน้ำนมดิบในภาพรวมของปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะมีปริมาณที่ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ผ่านมา คือ ผลผลิตรวมทั้งประเทศที่ประมาณ 3,500 ตันต่อวัน ในฐานะที่อ.ส.ค.เป็นหน่วยงานหลักในการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร จึงกำหนดเป้าหมายในการทำตลาดเพื่อสัดส่วนการจำหน่ายน้ำนมให้ได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้ได้เท่าปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 700 ตันต่อวัน ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายน้ำนมดิบของเกษตรกร”

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นในปี 2564 อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จึงกำหนดเป้าหมายที่จะมีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมด้านการตลาด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มปริมาณการดื่มนมจากเมนูเครื่องดื่มต่างๆที่ใช้ส่วนผสมของนมไทย-เดนมาร์ค ทำให้มีรสชาติ หอม มัน อร่อย และได้ประโยชน์จากนมโคสดแท้ๆ โดยเมื่อเร็ว ๆนี้ อ.ส.ค.ได้นำศิลปินกลุ่ม BNK48 จำนวน 12 คน นำโดยเฌอปราง และ สมาชิก 11 คน เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ในการสร้างการจดจำ ส่งเสริม และรณรงค์การบริโภคนมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เลือกดื่มนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปสัมผัสและดื่มนมจากเมนูเครื่องดื่มต่างๆ ปัจจุบันของร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ มากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ


“ สำหรับผลิตภัณฑ์นมชนิดอื่นๆ ที่อ.ส.ค.ได้จัดจำหน่ายในตลาดเวลานี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เช่น โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ปราศจากไขมัน ยูเอชที กลิ่นเสาวรส ผสมเนื้อบุก ตราไทย-เดนมาร์ค “Chew-D” ที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ดูแล รักษารูปร่าง ชอบการดื่มนม แต่ก็อยากควบคุมน้ำหนัก โดยให้พลังงานทั้งหมด เพียง 60 กิโลแคลอรี่ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่ต่างบอกว่าเป้นผลิตภัณฑ์นมที่โดดนมาก ดังนั้นอ.ส.ค.จึงมีปรับกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่ม “Chew-D” ได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายด้วยการเพิ่มการวางจำหน่ายจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่เป็นโมเดิลเทรดต่างๆ”

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ผลิตภัณฑ์ “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตส ฟรี” ที่เป็นทางเลือกใหม่ของนมพร้อมดื่มยูเอชทีที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้น้ำตาลแลคโตส ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโคเช่นกัน รวมถึง “ชานมไทย-เดนมาร์คไข่มุกบุก” โดยนำชานมไต้หวันเมนูยอดฮิตของแอร์เอเชียผสมกับนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงมีแคลเซียมธรรมชาติสูง ของนมไทย-เดนมาร์คกลายเป็นเมนูใหม่ให้รสชาติหอมมันเป็นเอกลักษณ์จำหน่ายในทุกเที่ยวบินอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. กับสายการบินแอร์เอเชียในครั้งนี้ ถือเป็นปฏิบัติการทางตลาดเชิงรุกครั้งสำคัญของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา


“ ดังนั้นในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ขอให้มั่นใจได้ว่า อ.ส.ค.พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวนโยบาย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL ขณะที่ผู้บริโภคขอให้มั่นใจกับผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ ของอ.ส.ค. ซึ่งผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ซึ่งถือเป็นอาหารที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ท่ามกลางการดำเนินชีวิตแบบวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal” นายสุชาติกล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages