ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงาน “Healthy Kids, Healthy Future” ชูความพร้อมการรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก ร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 9, 2024

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงาน “Healthy Kids, Healthy Future” ชูความพร้อมการรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก ร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์”


ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงาน
“Healthy Kids, Healthy Future”
ชูความพร้อมการรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก
ร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ
 “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์”

ร่างกายของมนุษย์มีการเจริญเติบโตขึ้นตามวัย คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกที่เกิดมานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ในบางครั้ง เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยเฉพาะโรคยากและซับซ้อนที่เกิดกับเด็ก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมไปถึง ความผิดปกติของทารกแรกเกิด และโรคต่อมไร้ท่อในเด็กที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งความผิดปกติหรือโรคที่พบได้เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ดร. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง ซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในโรคยากของเด็กหลากหลายสาขา ด้วยความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ทีมงาน และเครื่องมือ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ ทำให้สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อส่งมอบทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตอกย้ำด้วยการที่ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้อันดับที่ 27 จาก 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาค และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย”

ภายในงาน มีการเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก และโรคภัยที่เกิดกับเด็กยุคดิจิทัล” โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการหลากหลายสาขา


นพ. ปรีชา เลาหคุณากร หัวหน้าศูนย์กุมารเวช และแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ กุมารแพทย์โรคหัวใจในเด็ก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นความพิการแต่กำเนิดที่พบเป็นอันดับ 1 ในบรรดาความพิการแต่กำเนิดทั้งหมด และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านหัวใจเด็กและศัลยแพทย์หัวใจเด็กที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถทำการวินิจฉัยและวางแนวทางการรักษาผ่าตัดได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่ผ่านมาได้ทำการผ่าตัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไปแล้วมากกว่า 1,500 ราย ซึ่งในจำนวนนั้น มีเด็กด้อยโอกาสโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถึง 827 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือในการผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ “รักษ์ใจไทย” ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน”


ศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กและวัยรุ่นทั่วโลก แต่หากวินิจฉัยได้เร็วและทำการรักษาในทันที เด็กมีจะโอกาสรักษาให้หายขาดได้กว่า 70-80% ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญในการวินิจฉัยมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถสรุปผลเพื่อเริ่มการรักษาได้ทันที โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงพยาบาลเอกชนไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่สามารถให้ยาเคมีบำบัดหรือคีโมเป็นยามุ่งเป้าในเด็กได้”


พญ. ภาสินี เตชะวิจิตร์ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด หรือ Neonatal Intensive Care Unit (NICU) โดยมีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง โดยจะดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างคลอด ด้วยทุกความพร้อมในการดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมของสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสนับสนุนเฉพาะทาง”


ผศ.พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “ปัจจุบัน เทรนด์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อเด็กของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก ถ้าหากใช้อย่างไม่ถูกต้อง เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กในยุคปัจจุบันที่เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะมีแนวโน้มเสพติดเทคโนโลยี จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะภาวะะผิดปกติที่เกิดจากต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ เช่น โรคเบาหวานในเด็กและโรคอ้วน ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย รวมถึงภาวะเตี้ย ซึ่งหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการปรับตัวของเด็ก ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประเมินเพื่อการรักษาเฉพาะบุคคล โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อที่ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีพยาบาลเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ ที่ให้คำแนะนำและดูแลได้อย่างครบวงจร”


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ลีเดีย - ศรัณย์รัชต์ ดีน มาแชร์ประสบการณ์การคลอดลูกสู่การปรึกษาและรักษาลูกน้อยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่อง โดย ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ เปิดเผยว่า “เราเลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพราะมั่นใจว่า ทีมแพทย์สามารถให้การดูแลอย่างครอบคลุมตั้งแต่การฝากครรภ์ คลอดลูก ไปจนถึงการดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจนกระทั่งมีร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีหลังการคลอด ไม่เพียงเท่านั้น ยังให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตามพัฒนาการ ตรวจสุขภาพตามวัย และฉีดวัคซีนในเด็ก ด้วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและชำนาญ รวมถึงมีวัคซีนที่ครบทุกด้าน ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมตัวใหม่ ๆ ทำให้เรามั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความเป็นทีมเวิร์คและมีครบในทุกด้าน”


นอกจากนี้ ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง แคทตี้ - รัสรินทร์ ธนะชัยวัฒนะโภคิน และ แพรว - เพชรแพรว พรพิพัทวัฒนกุล อินฟลูเอนเซอร์ คุณแม่ยังสาว มากความสามารถ มาร่วมงานในฐานะผู้รับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่อง

“เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรง จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วยในทุกสาขา โดยสามารถวินิจฉัยได้เร็ว และรักษาตามอาการได้ในทันที นอกจากนี้ การหมั่นสังเกตพัฒนาการและการเติบโตของลูก ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุก็เป็นสิ่งสำคัญ หากสังเกตว่าลูกมีความผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที” ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ กล่าวทิ้งท้าย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและป้องกันการเกิดโรคยากและซับซ้อนในเด็ก โดยมีความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ๆ ในฐานะอนาคตของชาติต่อไป

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 17-18 อาคาร A (คลินิก) โทร. 061 409 1613 (Hotline) หรือโทร. 02 066 8888 และ 1378 (Contact Center)

-----------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages