โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ มรภ. ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนปฏิบัติงานจริง - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 30, 2022

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ มรภ. ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนปฏิบัติงานจริง

 


 โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย นายสราวุฒิ ตันติประสุต (ที่ 3 จากซ้าย) Head of Corporate Services & Healthcare โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา ในด้านการฝึกประสบการณ์เสมือนได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในด้านอาหารและโภชนาการ ในภาคส่วนของงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และอื่นๆ  พร้อมสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวสามารถร่วมงานกับบริษัทได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยความร่วมมือครั้งนี้ทั้งโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และมหาวิาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะร่วมมือกันช่วยกันส่งเสริมและผทยลักดันให้นักศึกษาและบุคคลการได้มีการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages