“ดีเวอร์ฮูด เอชที” จับมือ โรงพยาบาลบางจาก ต่อยอดความสำเร็จ ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การบริการด้านสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 30, 2022

“ดีเวอร์ฮูด เอชที” จับมือ โรงพยาบาลบางจาก ต่อยอดความสำเร็จ ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การบริการด้านสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์


บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที (Deverhood HT) จำกัด นำโดย นางสาว ผกาทิพย์ อักษรนันทน์ กรรมการผู้จัดการ และ รศ.ดร. เกริก ภิรมย์โสภา ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยี ร่วมกับ นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบการทำงานและเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผลักดันให้แผนแม่บท “Digital Transformation” ของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางจาก และ บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงานทวิภาคี ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ มุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านการแพทย์, ด้านเทคโนโลยีและต่อยอดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ MEDIC by Deverhood HT ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลการบริการด้านสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Healthcare Data Management Platform) ที่มีการเริ่มนำไปใช้ในโรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายพื้นที่ก่อนแล้ว โดยระบบนี้จะสามารถรองรับการรักษา, ติดตามผู้ป่วย ตั้งแต่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิในชุมชน จนถึงหน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูง อย่างโรงพยาบาลจังหวัด อีกทั้งยังสามารถบูรณาการให้ใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวมและประเมินผลครบทุกมิติ ที่สำคัญระบบ Medic by Deverhood HT มีระบบที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเฉพาะด้าน เพื่อการรักษาและรวดเร็วตรงจุดประกอบการรักษา อีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deverhood.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages